Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

 

2009-12-17

Informacja o organizowanym szkoleniu dla beneficjentów „Rozliczanie i kontrola projektów realizowanych w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”