Aktualności

 

2022-05-04

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2022-04-25

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (unieważnione)

2022-04-06

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę wykonania fotografii na potrzeby promocji efektów działań wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w 2022 roku

2021-12-10

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez LAWP w Lublinie w 2022 roku

2021-06-18

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2021-04-15

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na sukcesywne dostawy papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2021-03-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługę przeprowadzenia szkolenia „Amortyzacja środków trwałych” dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2021-02-05

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługę dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2021 roku

2021-01-28

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na PLATFORMIE eZAMAWIAJĄCY

2020-12-29

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) na usługę dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2021 roku