Raporty kwartalne dotyczące pośrednich miejsc pracy

Przykład numeru umowy o dofinansowanie z opisem poszczególnych sekcji:

09 . 09 - UDA - RPLU . 01 . 02 . 00 - 06 - 001 / 10 - 00
nr konkursu numer działania nr wniosku rok wpływu
wniosku
numer
aneksu

INSTRUKCJA - Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania modułu „Raporty kwartalne dotyczące pośrednich miejsc pracy” PDF