Zadaj pytanie Uwagi i opinie

www.lawp.eu

 
Ta strona używa plików Cookies - brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z tej technologii
 
 
Strona główna | Polityka prywatności i plików Cookies | Mapa strony | Słowniczek pojęć | Pracownicy LAWP | BIP | RSS | Pomoc
 

Aktualności

 

2014-04-23

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny,konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-04-23

Szkolenie w formie warsztatów komputerowych z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność

2014-04-22

Konsultacje RPO WL 2014 - 2020 z Komisją Europejską

2014-04-17

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji oraz zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2014-04-17

"Ale się zmieniło". Ruszył plebiscyt telewizyjny na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia

2014-04-17

12 edycja konkursu Przedsiębiorca Roku

2014-04-16

Pierwsza zaktualizowana Lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007-2013 – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-04-16

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012 – wniosek poddany ocenie merytorycznej w wyniku uznania przez LAWP protestu od oceny formalnej za zasadny

2014-04-11

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 wniosek poddany ponownej ocenie formalnej po cofnięciu z oceny merytorycznej do oceny formalnej i odrzuceniu na etapie oceny formalnej - konkurs nr 08/RPOWL/1.2/2012

2014-04-08

Zarządzenie Nr 45/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2014-04-01

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację dwóch edycji Targów dla Przedsiębiorczych 2014

2014-03-31

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do Internetu

2014-03-31

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz bębnów do faksów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2014-03-31

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

2014-03-31

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

 

Pokaż więcej informacji...