2012-05-10

Zasady zwrotu środków przez Beneficjentów

Informujemy, że zwrotu środków od beneficjentów w ramach RPO WL na lata 2007-2013 należy dokonywać na jeden wspólny rachunek bankowy o numerze:

09 1020 3147 0000 8602 0064 0573

W związku z tym, iż zarówno zwroty ze środków europejskich, jak również z budżetu państwa przekazywać należy na ten sam rachunek bankowy jw. informacja o zwrocie środków powinna zawierać w szczególności:

  1. numeru projektu,
  2. oznaczenie podmiotu dokonującego zwrotu środków,
  3. informację o kwotach wynikających ze zwrotów środków w podziale na środki pochodzące z budżetu środków europejskich i budżetu państwa w rozbiciu na kwotę należności głównej i kwotę odsetek. W przypadku odsetek należy podać rodzaj odsetek (np. ustawowe, karne, odsetki od odsetek),
  4. wskazanie roku, w jakim przekazane zostały środki, których dotyczy zwrot,
  5. tytuł zwrotu, a w przypadku dokonania zwrotu środków na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 ustawy, także numer decyzji.

 

Zasady zwrotu środków przez Beneficjentów w ramach RPO WL 2014-2020

czytano: 303 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2012-05-10 07:51:42

Data ostatniej modyfikacji: 2021-07-05 08:07:13

kategoria: Realizacja projektów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF