2018-06-22

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn zm.) na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zakupionego na potrzeby laboratorium modułu interrogacyjnego do pomiaru czujników rozłożonych w ramach realizacji projektu RPO WL 2014-2020.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn zm.) na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zakupionego na potrzeby laboratorium modułu interrogacyjnego do pomiaru czujników rozłożonych w ramach realizacji projektu RPO WL 2014-2020PDF

Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy PDF

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług WORD

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy WORD


Informacja o unieważnieniu postępowania (2018-07-13)PDF

czytano: 627 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2018-06-22 13:12:28

Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-13 09:52:51

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF