x 

 

Komunikat o nowym adresie strony internetowej LAWP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje, że od dnia 27 maja 2011 roku uruchomiony został nowy adres strony internetowej LAWP:

WWW.LAWP.EU

Mamy nadzieję, że nowy, krótszy adres internetowy będzie łatwiejszy do zapamiętania i wygodniejszy w użytkowaniu. W związku z powyższym uruchomione zostały również nowe adresy poczty elektronicznej, które mają postać imie.nazwisko@lawp.eu

Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że WSZYSTKIE adresy stron WWW jak i adresy poczty elektronicznej dotychczas wykorzystywane przez LAWP są nadal aktualne.

      OK      

Zadaj pytanie Uwagi i opinie

www.lawp.eu

 
Ta strona używa plików Cookies - brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z tej technologii
 
 
Strona główna | Polityka prywatności i plików Cookies | Mapa strony | Słowniczek pojęć | Pracownicy LAWP | BIP | RSS | Pomoc
 

Aktualności

 

2014-07-18

„Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” – nabór wniosków

2014-07-04

Informacja dot. możliwości aneksowania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu dla Beneficjentów zainteresowanych dopuszczeniem nakładania się (kumulacji) pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 (z wyłączeniem projektów nieobjętych pomocą publiczną)

2014-07-03

„Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”- wybór usługodawców

2014-07-02

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

2014-06-30

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz siódma zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-06-30

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków oraz zwiększonej alokacji dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

2014-06-30

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działanie 1.3 RPO WL 2007-2013 – wnioski cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej po uznaniu przez LAWP protestów za zasadne oraz wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po pozytywnej procedurze odwoławczej konkursu nr 12/RPOWL/1.3/2012

2014-06-27

Spotkanie informacyjne „Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2014 r. – źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą”

2014-06-27

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji oraz zwolnionych środków dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

2014-06-25

Lista rankingowa projektów o obniżonym poziomie dofinansowania wybranych do dofinansowania ze środków rezerwy finansowej oraz zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 oraz zaktualizowana Lista rezerwowa

2014-06-25

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków oraz zwiększonej alokacji dla Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

2014-06-24

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania oraz szósta zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-06-23

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny,konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

2014-06-20

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze zwolnionych środków dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL na lata 2007-2013 – konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2014-06-18

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków rezerwy finansowej oraz zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013

 

Pokaż więcej informacji...