2012-10-12

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL na lata 2007-2013

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów:

Działanie 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL na lata 2007-2013 Schemat B

Działanie 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Schemat A

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy potencjalnym Beneficjentom na temat możliwości uzyskania dofinansowania projektów w ramach Działania 1.4 B I Osi Priorytetowej i Działania 2.3 A II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Jednodniowe szkolenia będą organizowane w następujących terminach:

24 października 2012 r.

25 października 2012 r.

 

Program szkolenia - Działanie 1.4BPDF

Program szkolenia - Działanie 2.3A PDF

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznych formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej w następujących terminach:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 24 października 2012 r. „Działanie 1.4 B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 25 października 2012 r. Działanie 2.3 A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy.

O udziale w poszczególnych dniach szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o udziale w poszczególnych grupach szkoleniowych zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 19 oraz 22 października 2012 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenia odbędą się w dniach 24 i 25 października 2012 r. w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a. Wejście od strony parkingu.

Szkolenie z Działania 1.4 B rozpocznie się 24 października 2012 r. o godzinie 9:00

Szkolenie z Działania 2.3 A rozpocznie się 25 października 20112 o godzinie 9:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 46 23 811.

czytano: 203 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2012-10-12 13:37:28

Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-12 14:12:34

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF