2012-09-11

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz Działania 1.4 Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL na lata 2007-2013

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów:

Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL na lata 2007-2013

Działania 1.4 A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL na lata 2007-2013

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy potencjalnym Beneficjentom na temat możliwości uzyskania dofinansowania projektów w ramach Działania 1.2 i Działania 1.4 A I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Jednodniowe szkolenia będą organizowane w następujących terminach:

 

24 września 2012 r.

26 września 2012 r.

 

Program szkolenia PDF

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznych formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej w następujących terminach:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 24 września 2012 r. „Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013” .

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 24 września 2012 r. Działanie 1.4 A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 26 września 2012 r. „Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013” .

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 26 września 2012 r. Działanie 1.4 A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.

O udziale w poszczególnych dniach szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o udziale w poszczególnych grupach szkoleniowych zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 20 oraz 21 września 2012 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Decyzuje kolejnośc zgłoszeń.

Szkolenia odbędą się w dniach 24 i 26 września 2012 r. w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a. Wejście od strony parkingu.

Szkolenie z Działania 1.2 rozpocznie się o godzinie 09:00

Szkolenie z Działania 1.4 A rozpocznie się o godzinie 12.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 46 23 811.

czytano: 147 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2012-09-11 13:02:13

Data ostatniej modyfikacji: 2012-09-11 13:02:37

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF