2011-10-07

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

Mając na względzie prawidłową realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza beneficjentów do udziału w szkoleniu:

„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

Celem szkolenia jest zaznajomienie beneficjentów z zasadami prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów I i II Osi. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy podpisali umowy o dofinansowanie projektów z LAWP.

Jednodniowe szkolenia będą organizowane w następujących terminach:

24 października 2011 r.

25 października 2011 r.

Program szkolenia PDF

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznych formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej w następujących terminach:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 24 października 2011 r.
„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 25 października 2011 r.
„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

O udziale w poszczególnych dniach szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o udziale w poszczególnych grupach szkoleniowych zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 17 października 2011 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się w dniach 24 i 25 października 2011 r. w Hotelu Focus przy Al. Kraśnickiej 80 w Lublinie. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 46 23 811.

czytano: 129 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2011-10-07 14:22:31

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF