2010-11-10

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

Mając na względzie prawidłową realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz działania 2.4 w ramach II Osi Priorytetowej, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza Beneficjentów do udziału w szkoleniu:

„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”.

Celem szkolenia jest zaznajomienie beneficjentów z zasadami prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych w ramach realizowanych przez beneficjentów projektów w ramach RPO WL 2007-2013.

Szkolenia organizowane będą w następujących terminach:

26.11.2010 r.

29.11.2010 r.

30.11.2010 r.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznych formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej w następujących terminach:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 26 listopada 2010 r.
„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 29 listopada 2010 r.
„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - 30 listopada 2010 r.
„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

O udziale w poszczególnych dniach szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o udziale w poszczególnych grupach szkoleniowych zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail po 19 listopada.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26, 29 oraz 30 listopada 2010 r. w Hotelu Lwów, przy ul. Bronowickiej 2 w Lublinie. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 46 23 811 lub 81 46 23 816.

czytano: 154 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2010-11-10 09:42:17

Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-10 09:48:38

konkurs: 02/2010 (działanie 1.7), 01/2010 (działanie 1.4b), 12/2009 (działanie 2.4b), 11/2009 (działanie 2.4a), 10/2009 (działanie 1.6), 09/2009 (działanie 1.2)

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF