2009-12-17

Informacja o organizowanym szkoleniu dla beneficjentów „Rozliczanie i kontrola projektów realizowanych w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”

Mając na względzie prawidłową realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza Beneficjentów do udziału w szkoleniu „Rozliczanie i kontrola projektów realizowanych w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady prawidłowej realizacji i rozliczania projektów.

Szkolenie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2009 r. w budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie w auli Collegium Maius. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.30 – 12.00. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

czytano: 164 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-12-17 14:44:21

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF