2014-11-26

Szkolenie dla Beneficjentów z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność (warsztaty komputerowe)

Mając na względzie prawidłową realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza Beneficjentów do udziału w szkoleniu:

„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

Celem szkolenia jest zaznajomienie Beneficjentów z zasadami prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów.

Szkolenie będzie mieć formę warsztatów komputerowych i oparte będzie na pracy z Generatorem Wniosków o Płatność. Każdy z uczestników będzie mieć do dyspozycji notebook.

Program szkoleniaPDF

UWAGA – każdy podmiot może zgłosić na szkolenie maksymalnie dwie osoby.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 12 grudnia 2014 r. „Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 15 grudnia 2014 r. „Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o udziale w szkoleniu w dn. 12.12.2014 zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 9 grudnia 2014 r. do godz. 15:00.

Informacja o udziale w szkoleniu w dn. 15.12.2014 zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 11 grudnia 2014 r. do godz. 15:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Informacja o udziale w szkoleniu zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail odpowiedni 18 września ( dla szkolenia 24.09) oraz 25 września dla szkolenia 1 października) 2014 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się 12 oraz 15 grudnia 2014 r. w sali szkoleniowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a.

Wejście główne do budynku.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 462 38 11.

czytano: 312 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2014-11-26 14:34:25

Data ostatniej modyfikacji: 2014-11-26 14:40:09

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF