2014-04-23

Szkolenie w formie warsztatów komputerowych z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność

Mając na względzie prawidłową realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza Beneficjentów do udziału w szkoleniu:

„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

Celem szkolenia jest zaznajomienie Beneficjentów z zasadami prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013.

Szkolenie będzie mieć formę warsztatów komputerowych i oparte będzie na pracy z Generatorem Wniosków o Płatność. Każdy z uczestników będzie mieć do dyspozycji laptop. Szkolenie skierowane jest tylko do przedsiębiorców, którzy podpisali umowy o dofinansowanie projektów z LAWP w Lublinie.

Program szkolenia PDF

UWAGA – każdy podmiot może zgłosić na szkolenie maksymalnie dwie osoby.

Jednodniowe szkolenia będą organizowane w następujących terminach:

7 maja 2014 r.

8 maja 2014 r.

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznych formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 7 maja 2014 r. r.
„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 8 maja 2014 r.
„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

O udziale w poszczególnych dniach szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o udziale w poszczególnych grupach szkoleniowych zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 30 kwietnia 2014 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 maja 2014 r. w sali szkoleniowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a. Wejście główne do budynku.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 11:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 462 38 11.

czytano: 289 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2014-04-16 12:50:46

Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-24 09:29:03

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF