2013-12-10

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

Mając na względzie prawidłową realizację projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza Beneficjentów do udziału w szkoleniu:

„Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

Celem szkolenia jest zaznajomienie Beneficjentów z zasadami prawidłowego rozliczenia wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów I i II Osi. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy podpisali umowy o dofinansowanie projektów z LAWP. Szczególnie zapraszamy przedsiębiorców z list rezerwowych, którzy obecnie podpisują umowy o dofinansowanie.

UWAGA – każdy podmiot może zgłosić na szkolenie maksymalnie dwie osoby.

Szkoleni odbędzie się:

17 grudnia 2013 r.

Program szkolenia PDF

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 17 grudnia 2013 r. „Jak rozliczyć dotację unijną - zasady poprawnego wypełnienia wniosku o płatność”

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o udziale w szkoleniu zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 16 grudnia 2013 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się 17 grudnia 2013 r. w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

Wejście główne do budynku.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 462 38 11.

czytano: 366 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2013-12-10 14:56:15

Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-10 15:09:08

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF