Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

 

2012-09-11

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz Działania 1.4 Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL na lata 2007-2013