Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

 

2012-07-16

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013