Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

 

2012-06-29

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Schemat A i B RPO WL na lata 2007-2013

2012-06-14

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 2.3 Schemat B Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy oraz Działania 2.4 Schemat A Marketing Gospodarczy RPO WL na lata 2007-2013

2012-06-06

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność