Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2011-10-07

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność