Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2014-11-26

Szkolenie dla Beneficjentów z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność (warsztaty komputerowe)

2014-09-04

Szkolenie dla Beneficjentów Działania 2.4 Schemat B z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność (warsztaty komputerowe)

2014-07-02

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

2014-04-23

Szkolenie w formie warsztatów komputerowych z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność

2013-12-10

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

2013-09-16

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

2013-04-11

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

2012-10-12

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL na lata 2007-2013

2012-10-08

Warsztaty z zakresu rozliczania wniosków o płatność w ramach RPO WL 2007-2013 r. dla I i II Osi Priorytetowej

2012-09-11

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz Działania 1.4 Schemat A Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL na lata 2007-2013