F.A.Q. - Najczęsciej zadawane pytania na etapie realizacji projektu

1. W jaki sposób ustalać harmonogram składania wniosków o płatność?
2. W przypadku zaliczkowania danego wydatku jakie dokumenty należy dołączyć?
3. Kiedy i w jaki sposób należy ubezpieczyć projekt?
4. Jakie wartości powinny być uwzględnione na opisie drugiej strony faktury?
5. Kto podpisuje się na opisie faktury?
6. Kiedy mają być wystawione tablice informacyjne?
7. Kiedy należy zamieścić naklejki na środki trwałe?
8. Co w przypadku jeżeli dany sprzęt, który był zaplanowany we wniosku o dofinansowanie został wycofany z produkcji?
9. Czy można do realizacji projektu wykorzystać własne zasoby materiałów budowlanych (firma budowlana) i osób pracujących w firmie oraz rozliczyć tzw. fakturę wewnętrzną w rozliczeniu projektu?
10. Kiedy i w jaki sposób można przesunąć zaoszczędzone środki w ramach projektu ?
11. W jaki sposób rozliczyć fakturę VAT wystawioną w walucie obcej?
12. W jakim terminie należy złożyć pierwszy wniosek o płatność w ramach realizacji projektu?
13. W jakim okresie i terminie należy przedstawiać do LAWP raporty roczne?
14. Czy do wniosku o płatność należy dołączyć oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej?
15. Czy muszę stosować jakąkolwiek procedurę dotyczącą wyboru wykonawców w ramach realizacji projektu?