2008-12-19

Informacja na temat wprowadzonych zmian do Generatora wniosków o płatność

Generator wniosków o płatność w pkt. 12 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem został rozbudowany o dodatkowe kolumny zawierające: NIP wystawcy dokumentu, klasyfikację wydatków, priorytetowy obszar tematyczny.

Nowo wprowadzone dane do Generatora wniosków o płatność dodatkowo wymusiły zmiany w następujących dokumentach: Instrukcji wypełniania wniosku o płatność, Pomocniczej liście sprawdzającej dla Beneficjentów do Wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą i rozliczeniową w ramach I i II Osi Priorytetowej, Pomocniczej liście sprawdzającej dla Beneficjentów do Wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, opisie faktury pełna księgowość – druga strona, opisie faktury uproszczona księgowość – druga strona.

czytano: 109 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-12-19 19:57:11

kategoria: Realizacja projektów, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF