2015-08-17

Kontrola trwałości projektu – informacja dla Beneficjentów dot. obowiązku Beneficjenta do przedstawienia brakujących w czasie trwania kontroli środków trwałych

W przypadku kontroli trwałości projektu prowadzonej na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie, Beneficjent zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich środków trwałych zakupionych w ramach projektu. Jeśli w trakcie trwania kontroli dany środek trwały nie będzie znajdował się w miejscu realizacji projektu, Beneficjent winien przedstawić stosowny dokument lub oświadczenie świadczące, iż dana pozycja znajduje się poza miejscem realizacji projektu. Ponadto Beneficjent powiadomi Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie o fakcie, iż brakujący środek trwały znajduje się już w miejscu realizacji projektu.

W przypadku niewywiązania się z powyższego zapisu LAWP w Lublinie przeprowadzi ponowną kontrolę trwałości projektu w miejscu fizycznej lokalizacji środka trwałego.

czytano: 112 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2015-08-17 13:34:22

kategoria: Realizacja projektów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF