2014-07-04

Informacja dot. możliwości aneksowania Umowy o dofinansowanie realizacji projektu dla Beneficjentów zainteresowanych dopuszczeniem nakładania się (kumulacji) pomocy publicznej w projektach realizowanych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 (z wyłączeniem projektów nieobjętych pomocą publiczną)

Beneficjentów realizujących projekty w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 (z wyłączeniem projektów nieobjętych pomocą publiczną) chcących uzyskać dodatkowe wsparcie ze środków publicznych na wydatki objęte Projektem (na zasadach dopuszczalnych z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa w zakresie pomocy publicznej) informujemy, że dotychczas obowiązujący kształt Umowy nie zezwala na taką ewentualność. Nakładanie się (kumulacja) pomocy publicznej w projekcie realizowanym w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 będzie możliwe tylko i wyłącznie po wprowadzeniu zmian do zapisów Umowy o dofinansowanie realizacji projektu w formie aneksu.

Beneficjenci I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 zainteresowani ubieganiem się w przyszłości o dodatkowe wsparcie ze środków publicznych na wydatki objęte już projektem, proszeni są o zgłaszanie do LAWP pisemnych próśb, które będą stanowiły podstawę do przygotowania stosownego aneksu do Umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

czytano: 150 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2014-07-04 10:44:06

Data ostatniej modyfikacji: 2014-07-04 11:01:10

kategoria: Realizacja projektów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF