2014-03-31

Informacja dotycząca możliwości wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie możliwości złożenia wniosku o płatność końcową w terminie wcześniejszym niż wynika z zapisów umowy o dofinansowanie (30 dni od zakończenia finansowej realizacji projektu) informujemy, iż z uwagi na fakt, iż przytaczany termin jest datą graniczną na złożenie tego dokumentu, IP II Stopnia nie widzi przeszkód we wcześniejszym zakończeniu i rozliczeniu zrealizowanego projektu.

Szczególnie istotne powinno to być dla Beneficjentów*, których zapisy podpisanej umowy o dofinansowanie wskazują, iż rozpoczęcie trwałości nastąpi po spełnieniu określonych kryteriów, z których ostatnim jest ostateczna wypłata na jego rzecz całkowitego wkładu publicznego (żadne dalsze płatności nie mają być przekazywane Beneficjentowi).

*Dotyczy umów zawartych w konkursach od 08/RPOWL/1.2/2012 oraz niektórych umów z list rezerwowych

czytano: 107 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2014-03-31 11:54:37

Data ostatniej modyfikacji: 2014-03-31 13:20:02

kategoria: Realizacja projektów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF