2014-03-31

Apel o terminową realizację projektów

Z uwagi na zbliżający się koniec okresu programowania apelujemy o dołożenie staranności by projekty realizowane były w sposób terminowy (zgodnie z przyjętymi Harmonogramami rzeczowo - finansowymi) a ich rozliczanie następowało zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu.

Jednocześnie przypominamy, iż zgoda na przesuwanie terminów realizacji projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 wydawana jest przez IP II Stopnia jedynie w naprawdę uzasadnionych przypadkach oraz pod warunkiem, że proponowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu jest adekwatny do stopnia realizacji projektu oraz jego charakteru, jak również nie wykracza poza datę 30.06.2015 r.

czytano: 107 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2014-03-31 11:48:59

kategoria: Realizacja projektów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF