2008-07-22

Informacja o opłacie środowiskowej

Obowiązek uiszczania „opłat środowiskowych” wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

Wnioskodawcy deklarując brak zaległości z tytułu podatków i opłat publiczno-prawnych deklarują wywiązywanie się również z obowiązku uiszczania opłat środowiskowych.

Wnioskodawcy, którzy nie mają uregulowanych w/w należności nie mogą ubiegać się o dotację współfinansowaną ze środków unijnych.

czytano: 119 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-07-22 00:00:00

kategoria: Aplikowanie o środki, Realizacja projektów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF