2008-07-15

Informacja o zmianach w układzie dokumentów na stronie internetowej LAWP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o wprowadzeniu nowego układu dokumentów w zakładce „Do pobrania”, w podzakładkach „Dokumenty dla I Osi Priorytetowej” oraz „Dokumenty dla II Osi Priorytetowej”.

Aktualnie w ramach poszczególnych działań RPO WL na lata 2007-2013 dokumenty zostały uporządkowane w ramach czterech grup: „Wniosek o dofinansowanie - dokumenty ogólne”, „Załączniki do Wniosku o dofinansowanie”, „Umowa o dofinansowanie oraz załączniki do podpisania Umowy”, „Wniosek o płatność i sprawozdawczość”.

czytano: 123 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-07-15 00:00:00

kategoria: Aplikowanie o środki, LAWP, Realizacja projektów, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF