Aktualności

 

2014-03-31

Informacja dotycząca możliwości wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową

2014-03-31

Apel o terminową realizację projektów

2014-03-07

Następuje zmiana wzoru opisu drugiej strony faktury dla Beneficjentów prowadzących pełną lub uproszczoną księgowość oraz wzoru Protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty