Aktualności

 

2009-12-17

Informacja o organizowanym szkoleniu dla beneficjentów „Rozliczanie i kontrola projektów realizowanych w ramach I Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”

2009-12-16

Informacja o zamieszczeniu wzorów dokumentów dla projektów realizowanych w ramach Działania 2.1