Aktualności

 

2008-11-25

Informacja o zmianie wersji harmonogramu składania wniosków o płatność

2008-11-25

Informacja o uszczegółowieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Instrukcji do harmonogramu

2008-11-25

Informacja dotycząca Generatora wniosków o płatność i Instrukcji wypełniania wniosku o płatność

2008-11-25

Zamieszczenie Listy sprawdzającej dla Beneficjentów do Wniosku o płatność pełniącego funkcję sprawozdawczą lub sprawozdawczą i rozliczeniową

2008-11-05

Informacja o uszczegółowieniu harmonogramu składania wniosków o płatność

2008-11-03

Informacja dotycząca wypełniania Harmonogramu składania wniosków o płatność

2008-11-03

Informacja dotycząca składania Wniosków o płatność