Szkolenia i konferencje dla beneficjentów

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2015-03-09

Program konferencji „UMCS dla Samorządu”

2014-12-10

Piątkowe spotkanie informacyjne o Funduszach Europejskich

2014-11-26

Szkolenie dla Beneficjentów z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność (warsztaty komputerowe)

2014-09-04

Szkolenie dla Beneficjentów Działania 2.4 Schemat B z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność (warsztaty komputerowe)

2014-07-02

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność

2014-06-06

Spotkanie informacyjne w Chełmie „Fundusze zwrotne i bezzwrotne w 2014r roku dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą”

2014-05-16

Regionalne Forum Przedsiębiorców

2014-04-23

Szkolenie w formie warsztatów komputerowych z zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność

2014-03-03

Spotkanie informacyjne w Chełmie „Fundusze zwrotne i bezzwrotne w 2014r roku dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą”

2013-12-10

Szkolenie z zasad poprawnego wypełnienia wniosku o płatność