Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Tytuł projektu: „Wprowadzenie nowych produktów finansowych na rynek województwa lubelskiego poprzez dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Fundacji Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”