Fundacja „OIC Poland”

Tytuł projektu: „Utworzenie Funduszu Pożyczkowego Fundacji "OIC Poland"”