Zamówienia publiczne

 

2022-11-09

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Usługi - Koncert Magdy Welc i jego wykonanie podczas Gali Przedsiębiorczości – Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich

2022-11-08

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę opracowania graficznego, wykonania oraz dostawy materiałów konferencyjnych

2022-11-07

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę cateringowa na potrzeby spotkania informacyjnego dla beneficjentów organizowanego 15 listopada 2022 przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2022-10-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na usługę cateringową na potrzeby spotkania informacyjnego dla beneficjentów organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2022-10-27

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na dostawę dwóch dronów na potrzeby Oddziału Kontroli Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (unieważnione)

2022-10-20

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na dostawę dwóch dronów na potrzeby Oddziału Kontroli Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (unieważnione)

2022-10-20

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2022 roku

2022-07-08

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę wyprodukowania spotów wideo na potrzeby konkursu „Lider Innowacji 2022”

2022-06-30

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę opracowania graficznego, wykonania oraz dostawy kalendarzy na rok 2023

2022-06-30

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na usługę wyprodukowania spotów wideo na potrzeby konkursu „Lider Innowacji 2022” (unieważnione)