Regulamin organizacyjny

Uchwała Nr CCXCVI/5191/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 września 2021 r.PDF

Regulamin Organizacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie obowiązujący od dnia 14 września 2021 r. PDF

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF