Pracownicy LAWP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800, faks 81 46 23 840

adres e-mail: lawp@lawp.eu

strona WWW: www.lawp.eu

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 13 Dyrektor Magdalena Filipek-Sobczak 81 46 23 800 magdalena.filipek-sobczak@lawp.eu
11 Z-ca Dyr. Urszula Bodak 81 46 23 800 urszula.bodak@lawp.eu
14 Z-ca Dyr. Natalia Świacka 81 46 23 800 natalia.swiacka@lawp.eu
16

Sekretariat

81 46 23 800

lawp@lawp.eu

Oddział finansowy Oddział realizacji projektów
Oddział instrumentów finansowych i sprawozdawczości Oddział zarządzania zasobami ludzkimi
Oddział komunikacji, promocji i wsparcia technicznego Punkt informacyjny
Oddział kontroli Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego
Oddział koordynacji i wsparcia wdrażania Wieloosobowe stanowisko radców prawnych
Oddział oceny projektów Inspektor ochrony danych
Oddział odwołań

Oddział finansowy

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 46

gł. księgowa Bogumiła Czechowska

81 46 23 838

bogumila.czechowska@lawp.eu

Oddział instrumentów finansowych i sprawozdawczości

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
I piętro I.2

kierownik Tomasz Stefański

81 46 23 846

tomasz.stefanski@lawp.eu

Oddział komunikacji, promocji i wsparcia technicznego

adres e-mail: promocja.lawp@lubelskie.pl

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
przy ziemie (-1) 01a

kierownik Monika Czaplińska

81 46 23 816

monika.czaplinska@lawp.eu

01b

z-ca kierownika Beata Krasnodębska

81 46 23 844

beata.krasnodebska@lawp.eu

Punkt informacyjny

tel. 81 46 23 812, 81 46 23 831

adres e-mail: info.lawp@lubelskie.pl

poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

Oddział kontroli

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
przy ziemie (-1) 7B

kierownik Wojciech Nagengast

81 46 23 814

wojciech.nagengast@lawp.eu

Oddział koordynacji i wsparcia wdrażania

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 21

kierownik Ewelina Iwanowska-Nagengast

81 46 23 826

ewelina.iwanowska-nagengast@lawp.eu

Oddział oceny projektów

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 47

kierownik Joanna Kozak

p.o. z-cy kierownika Katarzyna Mazurek

81 46 23 828

81 46 23 847

joanna.kozak@lawp.eu

katarzyna.mazurek@lawp.eu

Oddział odwołań

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 42

p.o. kierownika Łukasz Burski

81 46 23 858

lukasz.burski@lawp.eu

Oddział realizacji projektów

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 39

kierownik Paweł Harasim

p.o. z-cy kierownika Magdalena Marek

81 46 23 804

pawel.harasim@lawp.eu

magdalena.marek@lawp.eu

Oddział zarządzania zasobami ludzkimi

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 44

kierownik Izabela Mucha

81 46 23 837

izabela.mucha@lawp.eu

Samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 40

Wieloosobowe stanowisko radców prawnych

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
IV piętro 40

koordynator Katarzyna Klech

81 46 23 817

katarzyna.klech@lawp.eu

Inspektor ochrony danych

Piętro Pokój Osoby Telefon Adres poczty elektronicznej
przy ziemie (-1) 01b

Katarzyna Kowalczyk

81 46 23 816

iod@lawp.eu