Aktualności

 

2021-03-16

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługę przeprowadzenia szkolenia „Amortyzacja środków trwałych” dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie