Aktualności

 

2012-08-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację Gali finałowej III edycji Konkursu „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego" 2012

2012-08-07

Treść informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Zamieszczanie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie"