Aktualności

 

2012-07-26

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług pocztowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym, o masie przesyłek powyżej 50 gram”

2012-07-26

Ogłoszenie o zamówieniu na zamieszczenie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2012-07-18

Organizacja Gali finałowej III edycji konkursu Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego 2012