Aktualności

 

2012-01-23

Informacja o zamiarze zakupu zestawów komputerowych, oprogramowania oraz zasilaczy awaryjnych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

2012-01-20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Zamieszczenie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

2012-01-10

Ogłoszenie o zamówieniu na zamieszczenie ogłoszeń prasowych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie