2012-07-16

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów:

Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL na lata 2007-2013

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy potencjalnym Beneficjentom na temat możliwości uzyskania dofinansowania projektów w ramach Działania 1.1 I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Jednodniowe szkolenie odbędzie się w następującym terminie:

26 lipca 2012 r.

Program szkolenia PDF

Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem elektronicznych formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych poniżej w następujących terminach:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – 26 lipca 2012 r. godz. 10:00
„Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013".

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o udziale w szkoleniu zostanie przesłana na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail 23 lipca 2012 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Decyzuje kolejnośc zgłoszeń.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 lipca 2012 r. w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a. Wejście od strony parkingu.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 10:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 81 46 23 811.

czytano: 2222 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2012-07-16 10:57:04

kategoria: Realizacja projektów, Szkolenia

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF