2021-02-05

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) na usługę dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2021 roku

Zaproszenie do składania ofert PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenie do składania ofert - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy wraz z załącznikami PDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenie do składania ofert - Oświadczenie o braku powiązań WORD


Zmiana terminu składania ofertPDF


Wyjaśnienia (2021-02-12)PDF


Informacja z postępowania na usługę dostępu do elektronicznego systemu informacji prawnej dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2021 roku (2021-02-18) PDF

czytano: 84 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2021-02-05 08:44:48

Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-18 11:14:16

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF