2020-06-30

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) na Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843)na Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w LubliniePDF

Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór UmowyWORD

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie WykonawcyWORD

Załącznik nr 5- Klauzula informacyjna RODO WORD


Informacja z wyboru (2020-07-09)PDF

czytano: 268 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2020-06-30 15:35:23

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-09 08:10:38

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF