2019-12-09

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) na usługę kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w LubliniePDF

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowyPDF

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usługWORD

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie WykonawcyWORD

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - Klauzula informacyjna RODOWORD


Informacja z postępowaniaPDF

czytano: 196 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2019-12-09 11:29:43

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-19 11:31:01

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF