2019-12-05

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby LAWP w Lublinie

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby LAWP w LubliniePDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Formularz cenowy WORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Wzór umowyPDF

Załacznik nr 4 do Zaproszenia - Klauzula informacyjna RODO WORD


Informacja z postępowaniaPDF

czytano: 256 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2019-12-05 11:47:59

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-17 10:16:23

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF