2019-11-13

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) na usługę organizacji „Konferencji podsumowującej RPO WL 2014 – 2020 – działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.1843) na usługę organizacji „Konferencji podsumowującej RPO WL 2014 – 2020 – działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie” PDF

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia PDF

Załącznik A do Załącznika nr1 do Zapytania ofertowego - Skan sal PDF

Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy WORD

Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego - wzór umowy PDF

Załacznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług WORD

Załacznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Wykaz osób WORD

Załacznik nr 6 do Zapytania ofertowego- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (....) WORD

Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy WORD


Informacja o wydłużeniu terminu do składania Ofert oraz o modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia PDF


Informacja z postępowania na usługę organizacji „Konferencji podsumowującej RPO WL 2014 – 2020 – działania wdrażane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie” (2019-11-25) PDF

czytano: 109 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2019-11-13 16:16:51

Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-25 15:16:07

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF