2019-10-28

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia pt.: „Instalacje OZE i prace termomodernizacje – szkolenie dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie szkolenia pt.: „Instalacje OZE i prace termomodernizacje – szkolenie dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”PDF

Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówieniaPDF

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty - Umowa wzórPDF

Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór wykazu usługWORD

Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór wykazu osóbWORD


Odpowiedź na zapytanie oferenta (2019-10-29)PDF


Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty (2019-11-12)PDF

czytano: 78 razy

Informację wytworzył(a): Dominik Nagajek

Data utworzenia informacji: 2019-10-28 14:21:05

Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-12 10:54:02

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF