2019-10-22

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz.1843) na usługę wyprodukowania spotów wideo na potrzeby „Konferencji podsumowującej RPO WL 2014 – 2020”

Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz.1843) na usługę wyprodukowania spotów wideo na potrzeby „Konferencji podsumowującej RPO WL 2014 – 2020” WORD

Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówieniaWORD

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz cenowyWORD

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowyWORD

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Wzór wykazu usługWORD

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Oświadczenie WykonawcyWORD


Informacja z postępowania (2019-11-12)PDF

czytano: 128 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2019-10-22 09:14:12

Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-12 13:26:28

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF