2019-07-05

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

 

ogłasza

 

nabór uzupełniający na ekspertów w ramach RPO WL na lata 2014-2020

 

w zakresie następujących dziedzin i specjalizacji:

 1. Finansowo - ekonomicznej
  • ekspert ds. finansowych
 2. Budowlanej
  • ekspert ds. budowlanych
 3. Infrastruktura B+R+I
  • ekspert ds. badań i innowacji
  • ekspert IT
  • ekspert ds. fotoniki
  • ekspert ds. medycyny i zdrowia
 4. Inwestycje w MŚP
  • ekspert ds. badań i innowacji
  • ekspert IT
 5. Odnawialne źródła energii (słońce, woda, biomasa, biogaz, wiatr, energia ziemi)
  • ekspert ds. odnawialnych źródeł energii
 6. Efektywność energetyczna
  • ekspert ds. efektywności energetycznej i termomodernizacji

Dokumenty należy składać w dniach od 05.07.2019 r. do dnia 30.08.2019 r. do godz. 15:30.

Więcej informacji znajdziesz na stronie RPO.LUBELSKIE.PL

czytano: 340 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2019-07-05 10:25:48

Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-08 15:15:27

kategoria: Asesorzy, LAWP

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF